fbpx

Kobiecość sama w sobie i kobiecość w fotografii.
Zagadka, która nie ma jednej, jedynie prawdziwej odpowiedzi.
Zagadka, która nadaje sens odwiecznej różnicy płci. 
Zagadka, która nadaje sens byciu mężczyzną.
Tajemnica, która zadziwia i onieśmiela. I która domaga się podziwu, uznania niepoznawalności i która przede wszystkim domaga się zauważenia.
Tak łatwo jej istotę przesłonić mnóstwem ról i obowiązków, które jej przypisujemy.
Zatrzymajmy się na chwilę, by ją podziwiać, kontemplować, smakować.

Femininity  itself and femininity in photography.
A crux that does not have only one, true answer.
A crux that gives meaning to the age-old sex difference.
A riddle that gives meaning to being a man.
A mystery that amazes and intimidates.
And demands admiration, recognition of unknowability and demands attention.
It’s so easy to cover up her essence with a lot of roles and responsibilities that we attribute to her.
Let us pause for a moment to admire, contemplate, taste.

error: