Kasia & Dominik, Pawłowice, 11 sierpnia 2018 r.

Jeżeli nie widać zdjęć, to poczekaj chwilę, proszę. 🙂
Wait a moment if no pictures visible, please. 🙂