Ola & Tomasz,
18.08.2018 r.,
Skarżysko-Kamienna
Zwiastun

Jeżeli nie widać zdjęć, to poczekaj chwilę, proszę. 
Wait a moment if no pictures visible, please.